All posts by: Ege Mısır Silajı

About Ege Mısır Silajı

Yaş ve Kuru şekilde hayvanların tüketimine sunulan şeker sanayi yan ürünü olan pancar posası / pancar küspesi, enerjisi yüksek süt ve besi sığırlarında yaygın olarak kullan hayvanların severek tükettiği sindirim derecesi yüksek ucuz bir yem kaynağıdır. Hayvan yetiştiricileri arasında küspe olarak bilinir. Sulu yemlerin bulunmadığı kış aylarında hayvanların yaş yem ihtiyacını giderir. Saman gibi kaba yemlerin hayvanlar […]

Silaj: Su düzeyi yüksek kaba yemlerin içerdiği suda çözünebilir karbonhidratların (Sakaroz, Glikoz, Fruktoz gibi şekerler), havasız bir ortamda, laktik asit bakterileri (süt asidi bakterileri) tarafından doğal fermantasyon yoluyla laktik aside dönüştürülmesi sonucu oluşan fermente bir yemdir. Yapılan bu işleme silolama, silolama işleminin yapıldığı yere ise silo adı verilir. Birim alandan çok fazla yeşil aksam üretilebilmesi, silaj […]

Mısır silajı , hayvancılığı gelişmiş ülkelerde besi sığırlarının beslenmesinde kullanılan en önemli kaba yem kaynaklarından biridir. Son yıllarda, ülkemizde de silaj yapımı artmış ve üretilen toplam silajın yaklaşık % 70’ni mısır silajı oluşturmuştur. En çok silaj yapan bölgelerin başında 1.488.000 ton ile Marmara Bölgesi ve bunu 1.030.000 ton ile Ege Bölgesi izlemektedir. En çok silaj […]

Mısır silajı, besi sığırları ve özellikle süt ineklerin de iyi bir yemdir. Mısır silajını özellikle besinin başında yüksek oranda mısır silajı içeren Rasyonlar verilmelidir. Mısır silajı çok sulu olması nedeniyle besinin son döneminde, enerji miktarını artırmak için mısır silajı azaltılarak karma yemler çoğaltılmalıdır. Besi başında canlı ağırlığının %2 si kadar mısır silajı verilebilirbesi ortalarına doğru […]

Mısır silajının kalitesini, mısır’ın çeşidi, hasat zamanı, koçan oranı, silonun durumu, doğru sıkıştırma gibi özellikler belirlemektedir. Bunların birindeki bir hata silajın kalitesini düşürecektir. Olgunlaşmış silaj yeşile çalan sarıdan koyu yeşile kadar değişen bir renk alır. Ekşi ve kendine has bir kokusu vardır. Silaj olgunlaştıktan sonrasilonun kenarından açılır ve günlük olarak hayvanların ihtiyacı kadar alınır. Alındıktan […]

Mısır Silajı, yeşil yemlerin turşu olarak depolanmasına denir. Öncelikle silaj yapılacak bitkilerin başında mısır gelir. Bu konuda en kaliteli silaj mısırdan yapılır. Silaj yapımında değerlendirilen bu bitkinin tüm toprak üstü aksamlarından faydalanıp yapılmış olur. Özelliği yaz ve kış aylarında, hayvanların otlayabilmesi açısından istenildiği dönemler de hayvanların yemlenmesi için yapılan bir turşulama yöntemidir. Bu yöntem ilebüyükbaş […]

Yeşil yemlerin havasız ortamlarda ekşitilerek saklanmasına silaj yem denir. Bu saklama işlemi silolarda yapıldığı için bu yemlere silo yemi de denmektedir. Ayrıca hayvan turşusu olarak da bilinir. Yeşil yemlerin havasız ortamlarda ekşitilerek saklanmasına silaj yem denir. Bu saklama işlemi silolarda yapıldığı için bu yemlere silo yemi de denmektedir. Ayrıca hayvan turşusu olarak da bilinir. Hayvanların […]

Sıradan bir silaj üretimi için çok detaylı bilgi ve donanıma ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak kaliteli bir silaj elde etmek istiyorsak bunun için gerekli teknik bilgiye ve araç gerece sahip olmalıyız. Sıradan bir silaj üretimi için çok detaylı bilgi ve donanıma ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak kaliteli bir silaj elde etmek istiyorsak bunun için gerekli teknik bilgiye ve araç […]

Et ve süt hayvanı yetiştiriciliğinin en önemli unsuru, hayvanların dengeli ve yeterli beslenmeleridir. Ülkemizde mera alanları giderek azalmakta, bu nedenle yeşil ve suca zengin taze bitkilere hayvanların ulaşması zorlaşmaktadır. Et ve süt hayvanı yetiştiriciliğinin en önemli unsuru, hayvanların dengeli ve yeterli beslenmeleridir. Ülkemizde mera alanları giderek azalmakta, bu nedenle yeşil ve suca zengin taze bitkilere […]

Verimli bir besicilik yapmanın en önemli şartlarından biri hayvanların dengeli beslenmesidir. Taze yeşil ve suca zengin bitkilerle beslenen hayvanların besi ve süt değerleri de yüksek olmaktadır. Verimli bir besicilik yapmanın en önemli şartlarından biri hayvanların dengeli beslenmesidir. Taze yeşil ve suca zengin bitkilerle beslenen hayvanların besi ve süt değerleri de yüksek olmaktadır. Ancak son yıllarda […]

  • 1
  • 2