Yeşil yemlerin havasız ortamlarda ekşitilerek saklanmasına silaj yem denir. Bu saklama işlemi silolarda yapıldığı için bu yemlere silo yemi de denmektedir. Ayrıca hayvan turşusu olarak da bilinir.
Yeşil yemlerin havasız ortamlarda ekşitilerek saklanmasına silaj yem denir. Bu saklama işlemi silolarda yapıldığı için bu yemlere silo yemi de denmektedir. Ayrıca hayvan turşusu olarak da bilinir. Hayvanların yeşil ve suca zengin bitkileri bulamadığı yerlerde ve dönemlerde, hayvanlara yedirilmek üzere silaj yem yapılır. Besicilikte hayvanların taze yeşil yem yemeleri çok önemlidir. Ancak son yıllarda meraların hızla azalmasıyla taze yeşil yem bulmak çok kolay olmamaktadır. Aynı zamanda yaz ve kış aylarında da yeşil yem bulunmamaktadır. İşte bu ihtiyaçtan dolayı silaj yem yapımı çok önem kazanmıştır. Bugün kaliteli ve ekonomik bir hayvan besiciliği için silajlık yembelki de tek alternatiftir. Her türlü yeşil bitkiden silaj yem yapılabilir. Ancak mısır bitkisi silolama kolaylığı ve yüksek besin değeri açısından en çok tercih edilen bitkidir. Bu yüzden de silajlık mısır üretimi son yıllarda iyice artmıştır. Kaliteli bir silajlık mısır üretimi yapabilmek için de üretim tekniklerinin çok iyi bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir. Koçan oranı yüksek, dik yapraklı ve kalın saplı çeşit seçilmesinde yarar vardır. Yine toprağın hazırlanması, ekimin yapılması, sulama ve gübreleme işlemlerinin yapılması, üretim tekniklerine uygun olarak yapılmalıdır. Hasat zamanı iyi tespit edilmeli ve silaj makinesiyle hasat yapılmalıdır. Silajlık mısır hasadı yapıldıktan sonra en önemli husus silolamadır. Silo yerinin seçimi, silo kabının büyüklüğü gibi hususlar çok önemlidir. Hasadı yapılan mısır bitkisi fazla bekletilmeden silolara doldurulmalı ve iyice sıkıştırılmalıdır. Daha sonra silonun üzeri plastik örtü ile iyice kapatılmalı ve silonun hava ve su alması önlenmelidir. Silaj kapatıldıktan sora 2 ay içinde fermente olacak ve kullanıma hazır hale gelecektir. Silaj hayvanlara alışıncaya kadar azar, azar verilmelidir.