ÜRÜNLER

Ege Mısır Silajı bünyesinde;


Koçanlı Mısır, Taze Mısır, Ayçiçeği, Pancar Yaprağı, Pancar Posası, Buğdaygiller, Çayır otları, Mera otları, Yonca vb. gibi yeşil bitkilerden silaj yapılır.
Ürünlerimiz; Vakumlu olarak paketlenmektedir. 24 ay paket içindeki ürünlerde bozulma olmaz. Paketleri 500 kg ve 1000 kg olarak paketlemektedir.

Paketleme tesisimize getirilen silajlık ürünler, teknolojik makinamızda vakumlu olarak paketlenerek müşterimize teslim edilir. Ayrıca; hazır paketlenmiş mısır silaji, ot silaji ve yonca silajı ihtiyaçlarınızı firmamızdan temin edebilirsiniz.

Ülkemizin her yanına, adrese teslim ürün satışımız ve nakliyat hizmetimiz mevcuttur.

  1. Mısır Silajı: Koçanlı mısır veya taze mısır bitkisinden yapılan mısır silajıdır.
  2. Pancar Silajı: Pancar posasından yapılan pancar silajıdır.
  3. Ot Silajı: Çayır otları, mera otları, Yonca, fiğ, üçgül gibi yeşil bitkilerden yapılan ot silajıdır.
  4. Pancar Küsbesi: Şekerden ayrılmış olan kıyım sulu pancar posası, ( Küspe) preslerden geçirildikten sonra hayvan yemi olarak değerlendirilir.

Silajdan sağlanan protein, fabrika yemlerinden beş kat daha ucuza mal olduğu bilinmektedir. Ülkemizde yeşil kaba yem kıtlığı mevcuttur. Özellikle kış aylarında hayvanların gelişimini sağlamak için yazları mevcut olan yeşil bitkilerden silaj yaparak bu eksikliği gidermek gerekir. Silaj yemde amaç, besin değerlerinden kaçınmadan daha ucuza hayvan yemi elde etmektir.

Silaj’ın Özellikleri ve Faydaları: Silaj kış aylarında hayvanlarımıza vereceğimiz yeşil kaba yem ihtiyacını karşılaması çok önemlidir. Silaj yem sarfiyatını ve işçilik maliyetini azaltır. Silaj açılmadan uzun süre bozulmadan saklanma özelliği vardır. Kurutulmuş yeşil otlarda besin kaybı oluşur, silajda besin kaybı oluşması söz konusu değildir. Silaj, kurutulmuş yeşil ota göre daha az yer kaplar. Silajda yangın riski yoktur. Silaj kaba yem Hayvanların iştahını arttırır. Silajla beslenen hayvanlarda et ve süt verimi daha yüksektir.