“ Silajlık mısır nedir?” sorusu; aslında çiftçileri ve hayvancılıkla uğraşanları daha çok ilgilendirmektedir. Çünkü silajlık mısır veya silajlık hale getirilebilen daha birçok besin; hem bitkinin verimi, hem hayvanların protein ihtiyacını karşılama oranı, vb. birçok alanda inanılmaz tasarruflar sağlamaktadır. Bu yazıda da silajlık mısırın tanımından, nasıl elde edilebileceğinden ve kullanımının faydalarından genel olarak bahsedeceğiz. Fakat bundan önce; genel olarak silaj uygulaması ve silajlık mısır dışında kullanım alanlarına da değinmek gerekir:

Silaj nedir? Hangi ürünlerde uygulanabilir?

En genel ve en yaygın kullanımıyla silaj; hayvanların yem olarak yediği yeşil bitkilerin birtakım işlemlerden geçirilerek daha verimli hale getirilmesidir. Örneğin; beslenen hayvanların normal haliyle tüketeceği 1 kg mısırdan karşılayacakları protein; silajlık mısırın 1 kg’ından karşılayacakları proteine oranla çok düşük bir miktardır. Silajlık mısır ve diğer silajların üretilmesinde genelde bitkilerin fermantasyon olayından faydalanılır. Bu yöntemle üretilen silajların verimi en aşağı %50 oranında artmakta; böylece hayvanları beslemek için gerekli masraflar yarısına kadar düşmektedir. Bu da hem yetiştirilen hayvanların daha sağlıklı beslenerek etinin sütünün daha yararlı olmasına, hem de tüketilen bitki oranını azaltarak topraktan, tohumdan, paradan, vs. unsurlardan önemli bir tasarruf elde edilmesine yardımcı olur. Yani; silajlık mısır başta olmak üzere tüm silajların ülkemiz genelinde yaygınlaşması, çiftçilik ve hayvancılık alanlarında kullanımının teşvik edilmesi, her açıdan inanılmaz gelişmeleri de beraberinde getirecektir.

Silaj yapılabilecek başlıca ürünleri inceleyecek olursak; en genel kategoriyle hayvanların beslenmek için yediği her bitkiden silajlık elde edilebileceğini görürüz. Ama tabi ki farklı yeşil bitkiler farklı zorluk derecelerine göre silajlanabilmekte; bu da silajın maliyetinin kullanılan bitkiye göre değişmesine sebep olmaktadır. Bitkilerin yapısına ve silaj haline getirilmeye müsaitlik durumlarına göre; en kolay elde edilebilecek çeşitsilajlık mısırdır. Bunun yanında pancar, ayçiçeği gibi ürünlerin silajlanması da çok zor değildir. Fakat diğer yeşil ürünlerin veya tahıllarınsilajlanmak istenmesi durumunda maliyet artmakta; bu da elde edilecek verimin düşmesine sebep olmaktadır. Fakat şuna dikkat edilmelidir ki; elde edilebilecek en zor silajda bile verim artmakta ve her türlü kar elde edilmektedir. Yani aradaki verimli-verimsiz nitelendirmesi sadece göreceli olaraktır. Örneğin; silajlık mısırdan %60’a varan verimler elde edilebilirken; yeşil çayır otlarında bu verim %30 lara kadar gerileyebilir.

Silajlık mısır nedir? Üretimi ve kullanımı nasıl gerçekleşmektedir?

Yukarıda bahsedildiği gibi silaj üretiminden elde edilebilecek en yüksek verim mısır bitkisinde gerçekleşmektedir. Silajlık mısır; bitinin sadece koçanından değil, tüm yapısındaki proteinlerden yararlanılmasına olanak sağlamakta, böylece hayvanlardan tek bir mısır bitkisinden normalinin en azından 2 katı protein sindirebilmektedirler.

Silajlık mısır üretimi tasarlanmış bazı silaj makineleri yardımıyla yapılır. Çalışma prensipleri birbirlerinden farklı olsa da tüm makinelerin amacı; toplanan mısırları sıkıştırarak ve ezerek bir hale getirmek ve hayvanların tüketmesine uygun bir duruma sokmaktır. Basit bir makine yardımıyla, traktör yardımıyla, vs. unsurlar ile elde edilen silajlık mısır; gereken belirli rutin işlemlerden geçirildikten ve uygun bir süre bekletildikten sonra tüketmeye hazır hale gelir ve hayvancılık da yem olarak kullanılabilir. Ayrıca silaj yapılabilecek diğer bitkilerden farklı ve çok avantajlı bir nokta daha vardır ki; silajlık mısır üretiminde hiçbir katkı maddesinde gerek yoktur. Çünkü mısır bitkisinin anatomik yapısı; silajlık mısır haline getirilmeye ve aynen besin amacıyla kullanıma çok uygundur. Bu da silajlık mısırı diğer silaj çeşitlerinden daha verimli yapan unsurların başında gelir.

Silajlık mısır nedir sorusunun cevabı genel olarak bu şekildedir. Bizzat silajlık mısır işiyle ilgilenecek olanlar; kendi iş alanıyle ilgili bir konu olup dasilajlık mısırlar ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler; daha sayısal verilerle yazılmış ve daha teknik bilgiler içeren makaleleri inceleyebilirler.