Et ve süt hayvanı yetiştiriciliğinin en önemli unsuru, hayvanların dengeli ve yeterli beslenmeleridir. Ülkemizde mera alanları giderek azalmakta, bu nedenle yeşil ve suca zengin taze bitkilere hayvanların ulaşması zorlaşmaktadır.
Et ve süt hayvanı yetiştiriciliğinin en önemli unsuru, hayvanların dengeli ve yeterli beslenmeleridir. Ülkemizde mera alanları giderek azalmakta, bu nedenle yeşil ve suca zengin taze bitkilere hayvanların ulaşması zorlaşmaktadır. Bu sorunun aşılması için çiftçiler silaj yem üretimini artırmaya başlamışlardır. Silaj yem, yeşil bitkilerin çeşitli silolarda, havasız ortamlarda depolanarak elde edilen yemdir. Bu yöntemle elde edilen yemlere silo yemi ya da hayvan turşusu da denmektedir. Silolarda havasız ortamda süt asidi etkinliğine bırakılarak fermente edilmeleriyle elde edilir. Yani hayvanlar için hazırlanmış bir çeşit turşudur. Hayvanların yediği her çeşit yeşil yemden silajyapılabilir. Ancak en çok tercih edileni mısır silajıdır. Mısırın tüm toprak üstü aksamlarından yararlanıldığı için en kaliteli silaj mısır silajıdır. Silajlık mısır üretiminde en çok dikkat edilmesi gereken husus toprağın yapısı ve bölgenin iklim şartlarıdır. Silaj üretiminde temel bilgilerin mutlaka öğrenilmesi gerekmektedir. Uzun boylu ve yaprak miktarı fazla olan silajlık mısır en çok verim alınan mısırçeşididir. Mısır bölgelere göre farklılık gösterse de nisan-mayıs ve haziran-temmuz aylarında ekilmektedir. Toprağın bitki besin değeri yüksek olmalıdır. Ayrıca bol sulama gerektiren bir bitkidir. Uygun zamanda ekimi yapılıp, gübreleme ve sulama işlemlerine de dikkat edildiğinde verimli bir hasat yapılabilir. Silajlık mısır hasat edildikten sonra bekletilmeden silolara depolanmalıdır. Kaliteli bir silaj kaliteli bir silolamayla olur. Öncelikle silo için uygun bir yer seçilmelidir. Gereksinim duyulan büyüklükteki silo kabının seçimi yapılmalıdır. Silaj yapılacak yemlerin miktarı belirlenmeli ve siloya doldurulmak üzere hazırlanmalıdır. Silo hava almayacak bir şekilde kapatılmalıdır. Silaj oluşumu için 1,5 – 2 ay gibi bir süre beklemek gerekmektedir. Bu süre sonunda silajlık yem kullanıma hazır hale gelmektedir.