Verimli bir besicilik yapmanın en önemli şartlarından biri hayvanların dengeli beslenmesidir. Taze yeşil ve suca zengin bitkilerle beslenen hayvanların besi ve süt değerleri de yüksek olmaktadır.
Verimli bir besicilik yapmanın en önemli şartlarından biri hayvanların dengeli beslenmesidir. Taze yeşil ve suca zengin bitkilerle beslenen hayvanların besi ve süt değerleri de yüksek olmaktadır. Ancak son yıllarda hayvanların taze yeşil bitkilere ulaşabildikleri meraların sayısı oldukça azalmıştır. Buna ek olarak yaz ve kış aylarında da yeşil yem bulmak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle besiciler hayvanlarını yeterli besleyebilmek için silaj yem temin etmeye başlamışlardır . Silaj yem, yeşil yemlerin havasız ortamlarda sıkıştırılarak turşulaştırılmasıyla elde edilen bir yemdir. Silaj yem elde edilirken bitkilerin vitamin değerleri azalmamakta ve uzun süre tazeliğini korumaktadır. Güzel kokusu ve lezzetiyle hayvanlar bu yemi severek ve iştahla yemektedirler. Hayvanların yediği her türlü yeşil bitkiden silaj yapılabilir. Ama en kaliteli ve ekonomik silaj mısır bitkisinden yapılmaktadır. Silajlık mısır üretiminde yüksek verim almanın en önemli yolu, doğru yetiştirme tekniklerinin uygulanmasıdır. Çeşit seçiminden hasada kadar tüm yetiştirme tekniklerinin doğru bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bitki boyu yüksek, dik yapraklı ve kalın saplı çeşitleri tercih edilmelidir. Çeşit seçiminden sonra toprak hazırlığı ve ekim en önemli aşamadır. Ekim aşamasından sonra ise gübreleme ve sulama aşaması gelir. Silajlık mısır bitkisi kuraklığa dayanamaz ve bolca sulanması gerekir. Silajlık mısır üretiminde koçan oranı ve koçanda dane oranı büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden 15-20 günde bir sulama yapılmalıdır. Hasat silaj makinesiyle yapılır ve yeşil materyal 2,5 – 5 cm uzunluğunda kıyılır. Kıyılan bitkiler siloya taşınır. Bitkiler siloya doldurulur ve mümkün olduğunca çok sıkıştırılır. Silonun üstü plastik malzemeyle kapatılarak hava ve su girişi engellenir. 45-60 gün bekletilerek turşulaşması sağlanır. Bu süre sonunda silaj yemin hayvanlara yedirilmesine başlanabilir.