Genel

Yaş ve Kuru şekilde hayvanların tüketimine sunulan şeker sanayi yan ürünü olan pancar posası / pancar küspesi, enerjisi yüksek süt ve besi sığırlarında yaygın olarak kullan hayvanların severek tükettiği sindirim derecesi yüksek ucuz bir yem kaynağıdır. Hayvan yetiştiricileri arasında küspe olarak bilinir. Sulu yemlerin bulunmadığı kış aylarında hayvanların yaş yem ihtiyacını giderir. Saman gibi kaba yemlerin hayvanlar […]