Mısır Silajı Üreticiliği

Mısır silajı, besi sığırları ve özellikle süt ineklerin de iyi bir yemdir. Mısır silajını özellikle besinin başında yüksek oranda mısır silajı içeren Rasyonlar verilmelidir. Mısır silajı çok sulu olması nedeniyle besinin son döneminde, enerji miktarını artırmak için mısır silajı azaltılarak karma yemler çoğaltılmalıdır. Besi başında canlı ağırlığının %2 si kadar mısır silajı verilebilirbesi ortalarına doğru […]