Sığır Besisinde Mısır Silajı Kullanımı

Mısır silajı , hayvancılığı gelişmiş ülkelerde besi sığırlarının beslenmesinde kullanılan en önemli kaba yem kaynaklarından biridir. Son yıllarda, ülkemizde de silaj yapımı artmış ve üretilen toplam silajın yaklaşık % 70’ni mısır silajı oluşturmuştur. En çok silaj yapan bölgelerin başında 1.488.000 ton ile Marmara Bölgesi ve bunu 1.030.000 ton ile Ege Bölgesi izlemektedir. En çok silaj […]