Günümüz şartlarında silaj yem yapımı hayvancılığın en önemli unsuru haline gelmiştir. Ülkemizde hayvancılığın en önemli sorunlarından biri yem fiyatlarını yüksekliğidir.
Günümüz şartlarında silaj yem yapımı hayvancılığın en önemli unsuru haline gelmiştir. Ülkemizde hayvancılığın en önemli sorunlarından biri yem fiyatlarını yüksekliğidir. Hayvanlara kaliteli kaba yem, suca zengin yeşil yem yeteri kadar yedirilememektedir. Bu yüzden ülkemiz hayvanlarının kaba yem ihtiyacını karşılamak için silaj yem üretimi büyük bir önem kazanmıştır. Silaj yem, yeşil bitkilerin havasız ortamlarda sıkıştırılarak turşulaştırılmasıyla elde edilen yemdir. Hayvanların yediği yeşil bitkilerin hepsiylesilajlık yem yapılabilir. Ama dünyada ve ülkemizde silaj yem için en çok kullanılan bitki mısırdır. Bu yüzden silajlık mısır üretimi de çok önem kazanmıştır. Silajlık mısır üretiminde öncelikli olarak iyi bir çeşit seçimi yapılmalıdır. Üretimde yüksek bir verim elde etmek için üretim tekniklerinin iyi bilinmesi ve bu tekniklerin doğru uygulanması gerekmektedir. Çeşit seçimi yapıldıktan sonra toprağın hazırlanması ve ekimin yapılması gerekir. Mısır bitkisi kuraklığa fazla dayanamaz. Ülkemizde daha çok Ege, Akdeniz, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetiştirilir. Buna rağmen bolca sulanması gerekmektedir. Toprağın bitki besin değerinin yüksek olması verimin artmasına neden olur. Sulama kadar silajlık mısır üretiminde gübreleme de çok önemlidir. Hasat zamanı da kaliteli bir silaj yapmak için çok önemlidir. Silajlık mısırlar, hasat zamanı geldiğinde silaj makinesiyle biçilir. Bekletilmeden silolara doldurulur. Silonun tekniğine uygun olarak hazırlanması, kaliteli bir silaj yem elde etmenin önemli koşullarından biridir. Siloya doldurulan bitkiler iyice sıkıştırılmalıdır. Sıkıştırıldıktan sonra silonun üzeri bir an önce plastik bir örtüyle örtülmelidir. Böylece siloya hava ve su girişi engellenmiş olacaktır. Bu şartlarda saklanan bitkiler 1,5-2 ay sonra kullanıma hazır hale gelmektedir. Silodan günlük ihtiyaç kadar alındıktan sonra, hemen tekrar kapatılmalı ve silajın bozulması engellenmelidir.