Mısır Silajı

“ Silajlık mısır nedir?” sorusu; aslında çiftçileri ve hayvancılıkla uğraşanları daha çok ilgilendirmektedir. Çünkü silajlık mısır veya silajlık hale getirilebilen daha birçok besin; hem bitkinin verimi, hem hayvanların protein ihtiyacını karşılama oranı, vb. birçok alanda inanılmaz tasarruflar sağlamaktadır. Bu yazıda da silajlık mısırın tanımından, nasıl elde edilebileceğinden ve kullanımının faydalarından genel olarak bahsedeceğiz. Fakat bundan […]

Yeşil ve su bakımından zengin yemlerin, havasız ortamda ekşitilerek saklanmasına silolama , bu işlem sonun da elde edilen yeme de silo yemi ya da silaj denir. Yeşil ve su bakımından zengin yemlerin, havasız ortamda ekşitilerek saklanmasınasilolama, bu işlem sonun da elde edilen yeme de silo yemi ya da silaj denir. Bu yemlere çiftçiler hayvan turşusu […]

  • 1
  • 2